Katai Drum kit – Orokohanga (maoricore)

Katai Drum kit – Orokohanga (maoricore) out now!

Free Download Drum kit below.

Katai Drum kit - Orokohanga (maoricore)

Contains 

  • 2clapz
  • 2percz
  • 2snarez
  • 4hihatz
  • 9midiz
  • 6mixing presetz
  • 12reese
  • 3tagz
  • 4vox
  • 4free beatz

 

Katai Drum kit – Orokohanga (maoricore) Free Download

Check Out More Drum Kits And Sound Packs HERE.

Leave a Comment